ธัญชาติ

ภาษาอังกฤษ


n paddy
คำอธิบาย: ข้าวชนิดต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: ธัญญชาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: corn-husk