ธราดล

ภาษาอังกฤษ


n ground
ความหมายเหมือนกับ: พื้นแผ่นดิน
คำที่เกี่ยวข้อง: surface , earth