ธรรมเนียมปฏิบัติ

ภาษาอังกฤษ


n tradition
ความหมายเหมือนกับ: ขนมธรรมเนียม , วัฒนธรรม , จารีต , พิธีกรรม , ธรรมเนียม
คำที่เกี่ยวข้อง: custom