ธรรมเกษตร

ภาษาอังกฤษ


n land of justice
ความหมายเหมือนกับ: แดนธรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: land of law
n kind person
คำอธิบาย: คนมีใจกรุณา
คำที่เกี่ยวข้อง: man of pity and virtue