ธรรมิก

ภาษาอังกฤษ


adj righteous
คำอธิบาย: ที่ประพฤติเป็นธรรม
ความหมายเหมือนกับ: ทรงธรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: virtuous , devout , pious , religious , holy , saintly , godly , godlike , angelic
ตัวอย่างประโยค: พระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นธรรมิกราชา