ธรรมาสน์

ภาษาอังกฤษ


n pulpit
คำอธิบาย: ที่สำหรับพระภิกษุสามเณรนั่งแสดงธรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: lectern , rostrum , stage , seat of sermon , seat of equity