ธรรมานุธรรมปฏิบัติ

ภาษาอังกฤษ


n righteousness
คำอธิบาย: การประพฤติความดีสมควรแก่ฐานะ
คำที่เกี่ยวข้อง: piety , saintliness , devoutness , devotion , reverence , religiousness