ธรรมาทิตย์

ภาษาอังกฤษ


n sun of justice
คำอธิบาย: อาทิตย์แห่งธรรม หมายถึงพระพุทธเจ้า
หน่วยนับ: พระองค์
ความหมายเหมือนกับ: พระพุทธเจ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: Buddha