ธรรมันเตวาสิก

ภาษาอังกฤษ


n disciple
คำอธิบาย: ผู้เรียนธรรมวินัย
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: อันเตวาสิก
คำที่เกี่ยวข้อง: follower , adherent , pupil , believer , who studies the disciplinary regulations of the Buddhist