ธรรมะธัมโม

ภาษาอังกฤษ


adj moral
คำอธิบาย: ที่มีศีลธรรม, ที่มีคุณงามความดี
ความหมายเหมือนกับ: ธัมมะธัมโม
คำที่เกี่ยวข้อง: dharma , righteousness , lawful , rectitude , righteous , scrupulous