ธรรมสังเวช

ภาษาอังกฤษ


n grief in laws
คำอธิบาย: ความเศร้าสลดใจในทางธรรม เมื่อเห็นความแตกดับของสังขาร
ความหมายเหมือนกับ: ธัมสังเวค , อารมณ์ของพระอรหันต์