ธรรมสรีระ

ภาษาอังกฤษ


n pagoda
คำอธิบาย: ที่บรรจุธรรม
หน่วยนับ: องค์
ความหมายเหมือนกับ: เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: sacred-stupa