ธรรมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ


n Thammasat university
คำอธิบาย: ชื่อมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ความหมายเหมือนกับ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตัวอย่างประโยค: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นประจำ
n jurisprudence
คำอธิบาย: ความรู้เกี่ยวกับวิชากฎหมายโดยทั่วไป
คำที่เกี่ยวข้อง: law , legal science

คำที่มี "ธรรมศาสตร์" ในคำ


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ n Thammasat University
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันนี้ท่านสอนวิชาศาสนาเปรียบเทียบอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top