ธรรมวินัย

ภาษาอังกฤษ


n discipline
คำอธิบาย: พระธรรมและพระวินัย
หน่วยนับ: ฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: พระธรรมวินัย
คำที่เกี่ยวข้อง: orderliness , order , control , restraint