ธรรมราชา

ภาษาอังกฤษ


n Buddha
คำอธิบาย: พระราชาแห่งธรรม, พญาโดยธรรมคือ พระพุทธเจ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: lord of law