ธรรมรัตน์

ภาษาอังกฤษ


n jewel of law
คำอธิบาย: แก้วคือธรรม