ธรรมยุทธ์

ภาษาอังกฤษ


n honest flight
คำอธิบาย: การแข่งขันกันในความดี, การรบกันในทางธรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: competition in religious matters or virtues