ธรรมยุต

ภาษาอังกฤษ


n Dhammyuttika
คำอธิบาย: ชื่อนิกายหนึ่งของพุทธศาสนา
ความหมายเหมือนกับ: ธรรมยุติกนิกาย
คำที่เกี่ยวข้อง: sect of Buddhist monks , sub-sect of the Thai theravada school of Buddhism