ธรรมปลอม

ภาษาอังกฤษ


n counterfeit of moral rectitude
ความหมายเหมือนกับ: ธรรมประติรูป
คำที่เกี่ยวข้อง: synthetic dharma