ธรรมประติรูป

ภาษาอังกฤษ


n counterfeit of moral rectitude
ความหมายเหมือนกับ: ธรรมปลอม
คำที่เกี่ยวข้อง: synthetic dharma