ธรรมปฏิสัมภิทา

ภาษาอังกฤษ


n discrimination of ideas
คำอธิบาย: ความเข้าใจสาวหาเหตุในหนหลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: analytic insight of origin