ธรรมปฏิรูป

ภาษาอังกฤษ


n counterfeit of moral rectitude
คำอธิบาย: สิ่งที่ไม่แท้, ธรรมปลอมที่ไม่ใช่พุทธศาสนา
ความหมายเหมือนกับ: ธรรมประติรูป , ธรรมปลอม
คำที่เกี่ยวข้อง: synthetic dharma