ธรรมบาล

ภาษาอังกฤษ


n law keeper
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รักษาธรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: law protector , religious keeper