ธรรมนิเวศ

ภาษาอังกฤษ


n law observance
คำที่เกี่ยวข้อง: religious devotion , religious observance