ธรรมนิยาม

ภาษาอังกฤษ


n the certainty of nature and of nature´s laws
คำอธิบาย: ทางแห่งธรรม, วิธีแห่งธรรม