ธรรมนิตย์

ภาษาอังกฤษ


n moral person
ความหมายเหมือนกับ: ผู้เที่ยงธรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: lawful person