ธรรมฐิติ

ภาษาอังกฤษ


n the existence of spontaneity or of congeniality
ความหมายเหมือนกับ: ธัมธิติ