ธรรมชาติมนุษย์

ภาษาอังกฤษ


n human nature
คำอธิบาย: ลักษณะที่แท้จริงและดั้งเดิมของมนุษย์