ธรรมชาติ

ภาษาอังกฤษ


n nature
คำที่เกี่ยวข้อง: natural , creation
ตัวอย่างประโยค: เราต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติไว้