ธรรมจรรยา

ภาษาอังกฤษ


n observance of righteousness
ความหมายเหมือนกับ: ธรรมจรณะ , ธัมมจริยา
คำที่เกี่ยวข้อง: religious life
คำตรงข้าม: อธรรมจริยา