ธรรมการย์

ภาษาอังกฤษ


n righteousness
ความหมายเหมือนกับ: กิจอันเป็นธรรม , การกุศล
คำที่เกี่ยวข้อง: cause of virtue