ธรรมการ

ภาษาอังกฤษ


n religious affairs
คำอธิบาย: กิจการทางศาสนา
คำที่เกี่ยวข้อง: religious activity