ธรรมกาย

ภาษาอังกฤษ


n Buddha´s precepts
คำที่เกี่ยวข้อง: the name of the three bodies of Buddha