ธรณีสาร

ภาษาอังกฤษ


n token of ill-fortune
ความหมายเหมือนกับ: เสนียดจัญไร

คำที่มี "ธรณีสาร" ในคำ


ต้องธรณีสาร v fall into vice
คำอธิบาย: เป็นเสนียดจัญไร
ตัวอย่างประโยค: เขามีมือและเท้าใหญ่ต้องธรณีสารแก่บ้านเมืองค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top