ธรณีสาร

ภาษาอังกฤษ


n token of ill-fortune
ความหมายเหมือนกับ: เสนียดจัญไร