ธรณีสงฆ์

ภาษาอังกฤษ


n churchyard
ความหมายเหมือนกับ: ที่ดินวัด
คำที่เกี่ยวข้อง: monastery land , monastery property , sacred ground
ตัวอย่างประโยค: เขาอาศัยปลูกบ้านอยู่ในเขตธรณีสงฆ์