ธรณีวิทยา

ภาษาอังกฤษ


n geology
คำอธิบาย: วิชาว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับประวัติ โครงสร้าง และสภาพของโลก
หน่วยนับ: วิชา
ตัวอย่างประโยค: ตอนเหนือของจังหวัดชัยภูมิมีหน่วยหินจำนวนมากและมีธรณีวิทยาสลับซับซ้อน

คำที่มี "ธรณีวิทยา" ในคำ


หลักฐานทางธรณีวิทยา n geological evidence
ตัวอย่างประโยค: การค้นพบแร่ธาตุเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยา

อุทกธรณีวิทยา n hydrogeologyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top