ธรณีวิทยา

ภาษาอังกฤษ


n geology
คำอธิบาย: วิชาว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับประวัติ โครงสร้าง และสภาพของโลก
หน่วยนับ: วิชา
ตัวอย่างประโยค: ตอนเหนือของจังหวัดชัยภูมิมีหน่วยหินจำนวนมากและมีธรณีวิทยาสลับซับซ้อน