ธรณีร้องไห้

ภาษาอังกฤษ


n name of Thai classical song
ความหมายเหมือนกับ: นางตานีร้องไห้