ธรณีประตู

ภาษาอังกฤษ


n doorsill
คำอธิบาย: บริเวณไม้รองรับกรอบล่างของประตู
คำที่เกี่ยวข้อง: threshold
ตัวอย่างประโยค: พระนครราช เป็นพระภูมิที่จะคอยดูแลปกป้องรักษาอาณาบริเวณ ประตู หอรบ บันได และที่สำคัญคือ ธรณีประตู