ธนู

ภาษาอังกฤษ


n bow
คำอธิบาย: อาวุธชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยคันสำหรับยิง เรียกว่า คันธนู ลูกมีลักษณะปลายแหลม เรียกว่า ลูกธนู เรียกสายคันธนูว่า สายธนู
หน่วยนับ: คัน
ความหมายเหมือนกับ: ศร
คำที่เกี่ยวข้อง: arbalest