ธนุรเวท

ภาษาอังกฤษ


n science or art of archery
ความหมายเหมือนกับ: วิชายิงธนู , ธนู , ธวิทยา
n science or art of archery
ความหมายเหมือนกับ: วิชายิงธนู