ธนุรมารค

ภาษาอังกฤษ


n curve
คำอธิบาย: ทางโค้งเหมือนธนู
หน่วยนับ: สาย, เส้น
คำที่เกี่ยวข้อง: bowline