ธนิษฐา

ภาษาอังกฤษ


n name of the twenty-third fired star
คำอธิบาย: ดาวฤกษ์ที่ 23
หน่วยนับ: ดวง
ความหมายเหมือนกับ: ดาวกา , ดาวไซ , ดาวศรวิษฐา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top