ธนิษฐา

ภาษาอังกฤษ


n name of the twenty-third fired star
คำอธิบาย: ดาวฤกษ์ที่ 23
หน่วยนับ: ดวง
ความหมายเหมือนกับ: ดาวกา , ดาวไซ , ดาวศรวิษฐา