ธนานุบาล

ภาษาอังกฤษ


n pawn-shop
คำอธิบาย: เรียกโรงรับจำนำในสังกัดขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: โรงรับจำนำ , สถานธนานุบาล
คำที่เกี่ยวข้อง: name of Bangkok Municipality´s pawn-shop
ตัวอย่างประโยค: ช่วงเปิดเทอมผู้ปกครองมักนำของไปจำนำที่ธนานุบาลเพื่อเอาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้ลูก