ธนสารสมบัติ

ภาษาอังกฤษ


n property
ความหมายเหมือนกับ: ทรัพยสมบัติ , ทรัพย์สิน , ธนทรัพย์
คำที่เกี่ยวข้อง: possessions , wealth , assets
n property
ความหมายเหมือนกับ: ทรัพย์สมบัติ
คำที่เกี่ยวข้อง: possessions , wealth , assets