ธนสาร

ภาษาอังกฤษ


n property
ความหมายเหมือนกับ: ทรัพย์สมบัติ , ธนสารสมบัติ
คำที่เกี่ยวข้อง: possessions , wealth , assets