ธนบุรี

ภาษาอังกฤษ


n Thon Buri
ความหมายเหมือนกับ: จังหวัดธนบุรี
ตัวอย่างประโยค: บ้านของคุณชิตอยู่ที่ธนบุรี