ธนบดี

ภาษาอังกฤษ


n capitalist
ความหมายเหมือนกับ: นายทุน
n owner of wealth
คำอธิบาย: เจ้าของทรัพย์ หรือผู้มีทรัพย์เป็นทุน
คำที่เกี่ยวข้อง: lord of wealth , proprietor , rich man , millionaire