ธนทรัพย์

ภาษาอังกฤษ


n property
ความหมายเหมือนกับ: ทรัพยสมบัติ , ทรัพย์สิน , ธนสารสมบัติ
คำที่เกี่ยวข้อง: possessions , wealth , assets