ธชี

ภาษาอังกฤษ


n Brahman
หน่วยนับ: ตน
ความหมายเหมือนกับ: พราหมณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: Brahmin
n hermit
หน่วยนับ: ตน
ความหมายเหมือนกับ: นักบวช , ทชี
คำที่เกี่ยวข้อง: priest