ธงไตรรงค์

ภาษาอังกฤษ


n Thai flag of red, white and blue
คำอธิบาย: ธงชาติของไทย
หน่วยนับ: ผืน
ความหมายเหมือนกับ: ธงสามสี
คำที่เกี่ยวข้อง: three-coloured flag , triflag
ตัวอย่างประโยค: เด็กนักเรียนเชิญธงไตรรงค์ขึ้นสู่ยอดเสา และร้องเพลงชาติทุกๆ เช้า